Přinášíme vám přehled z říjnového táborského zastupitelstva, které se konalo 9. října 2024. I tentokrát byly na programu zajímavé body, které vám chceme podrobněji představit.

V první řadě se město rozhodlo podpořit hned několik organizací, které poskytují sociální službu. Individuální dotace tak získaly organizace Cheiron, která u nás provozuje nízkoprahové centrum pro děti a mládež; občanské sdružení SOANZ, díky které mohou lidé s komplikovaným zdravotním stavem využívat bezbariérovou dopravu a Český červený kříž Tábor.

Dalším bodem, který schválilo zastupitelstvo bylo zvýšení poplatku za odpad, který bude od příštího roku činit 960 Kč. Jsme si vědomi nepopulárního kroku, který přinese kritiku. Náklady na odpadové hospodářství každoročně rostou, a tak bylo nutné k tomuto kroku přistoupit. Pravidla pro osvobození od poplatku zůstávají stejná jako v předchozích letech. Kromě navýšení poplatku je připravena řada změn i ve správě poplatku tak, aby došlo ke snížení nákladů na správu a hlavně celý systém správy byl pro občana komfortnější, modernější a přívětivější. Připravujeme rozšíření možností být informován o výši poplatku a možnostech úhrady. Každoroční rozesílání složenek nahradí e-mailová komunikace, na webových stránkách města bude možné po zadání rodného čísla zjistit výši dluhu a variabilní symbol pro úhradu, o splatnosti poplatku proběhne pravidelná informace v Novinách táborské radnice. V budově úřadu na Husově náměstí bude instalován platební automat, který umožní po zadání rodného čísla úhradu všech dlužných poplatků. Připravujeme i využití QR kódů.

V Táboře budou pokračovat potřebné rekonstrukce sportovišť. Schválena byla další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu a spoluúčast města na vybudování povinného osvětlení fotbalového stadionu. To vše za podmínky dotace z Národní sportovní agentury.

Posledním bodem, který jsme do našeho přehledu vybrali je prodej pozemku nemocnici Tábor. V sousedství tohoto pozemku totiž bude táborská nemocnice budovat startovací byty pro své zdravotníky a získaný pozemek využije k vybudování parkovacích míst k těmto bytům.