První poprázdninové zasedání zastupitelstva přineslo hned několik zajímavých bodů. Jednalo se například o dalším stipendiu pro budoucí zubařku nebo fotbalovém stadionu.

V první řadě se řešil dlouhodobý táborský problém s nedostatkem zubařů. Díky stipendijnímu programu byla podpořena již třetí studentka, která se tak zavázala, že po dokončení studií si otevře praxi minimálně na pět let přímo v našem městě. Při projednávání tohoto bodu však zazněly připomínky, kterým se budeme věnovat. Společným jmenovatelem většiny výhrad byl především požadavek, aby zubaři podpoření stipendijním programem z peněz města museli přednostně brát místní pacienty. „Tento požadavek se objevuje při projednávání pravidelně. Zajistíme tedy právní posudek, zda vůbec existuje opora v zákoně, aby tato podmínka byla součástí smlouvy. Popravdě si ale nedokážu představit, jakým způsobem bychom toto kontrolovali a vymáhali. Lékař přece nemůže odmítnout péči na základě bydliště. Nechci ale závěr předjímat,“ odpověděl na tyto připomínky Martin Mareda.

Dalším důležitým bodem bylo memorandum o převzetí fotbalového stadionu do vlastnictví Tábora. Tento bod jsme podpořili (jedná se o nezávazný projev vůle) i vzhledem k tomu, že město již do sportoviště investovalo nemalé finanční prostředky, aniž by byl v jeho majetku.

„Vlastnictví stadionu městem je nutností. Pokud fotbalový klub není zrovna Sparta nebo Slavia, tak nemůže sám ufinancovat nezbytné investice a rekonstrukce. Musím zároveň pochválit velmi vstřícnou a konstruktivní komunikaci s vedením klubu, což údajně nebývalo v dávných dobách standardem.“ okomentoval převzetí stadionu Martin Mareda. Nastínil ale také, co je potřeba před samotným převodem jasně určit. „Musíme vědět, jaké prostředky bude stadion potřebovat a co se může stát, pokud se pro něj finance nenajdou. Současně musíme počítat s běžnými provozními náklady, které se v souvislosti se sportovním zařízením samozřejmě objeví. Město zároveň nese odpovědnost za další oblasti jako je majetek, dopravu, sociální oblast, kulturu – chceme proto otevřít debatu o udržitelnosti financování sportu ve městě vzhledem k městskému rozpočtu a přijdeme za koaličními partnery s konkrétními návrhy,“ naznačil další postup.

Diskuzi vyvolal také bod, při kterém se jednalo o demolici tzv. malé Fišlovky, která je dlouhodobě v opravdu špatném stavu. Rada města několikrát projednávala možnou rekonstrukci, ale na základě dostupných informací a studie vždy dospěla k názoru, že demolice budovy A je v tomto případě nejlepším řešením. „Na budově se od roku 2008 prováděly dílčí opravy, které ale neřešily základní problémy objektu. Nyní je tedy na stole její zbourání,“ uvedl Martin Mareda. Po dlouhé debatě na zastupitelstvu, kde padaly více či méně relevantní názory, se nakonec předkladatel rozhodl tento bod stáhnout. Místostarosta svolá schůzku s Kanceláří architekta města, Odborem správy majetku i předsedou komise architektury a projednají další postup.

Zastupitelé také jednali o osudu bývalé hájenky Nechyba, jež stojí na okraji lesního komplexu vedle hojně používané cesty vedoucí na Kozí hrádek. V jejím sousedství se nachází obora Smolín, která je již nyní využívána k realizaci programů lesní pedagogiky pro táborské děti. A právě hájenka Nechyba by se mohla také stát environmentálním centrem. V současné době tak město jedná s Ochranou fauny ČR, o.p.s. o možnosti využití celého areálu právě jako vzdělávacího centra s přidruženými expozicemi s trvale postiženými živočichy a zázemím záchranné stanice.